صبیطی

ماهی صبیتی یا جهرو

ماهی  صبیتی را بیشتر بشناسیم. ماهی جهرو را بیشتر بشناسیم. آنچه درمورد راهکارهای صید ورزشی و شناخت این ماهی باید بدانیم : ماهی مورد نظر با نام علمی Sparidentex hasta و ... بیشتر بخوانید