نام علمی ماهی صبیتی

صید ماهی های صبیتی

ماهی ها غالباً غذای مناسب و قابل دسترس برای انسان بوده‌اند و ماهی‌های دریایی نقش پررنگ‌تری را دارا هستند، زیرا این ماهی ها به واسطه زندگی در دریاهای و اقیانوس ... بیشتر بخوانید