ماهی آب شور

ماهی آب شور

نمایش 13 نتیجه

نمایش:

ماهی باراکودا

توضیحات:

نام انگلیسی ماهی باراکودا Bigeye barracuda

نام محلی ماهی باراکودا دوولمی، کوتر، قطر

خانواده شوریده ماهیان

رنگ نقره ای روشن

ظاهر بدنی دراز و مقدار کمی از دو طرف پهلو فشرده و با سری بزرگ و پوزکشیده و نوک تیز

میزان تیغ کم

رنگ گوشت صورتی وخاکستری

محل سکونت آب های عمیق هند و اقلیم شرق آفریقا تا جنوب شرقی آسیا و جزایر جنوب ژاپن

بهترین روش پخت سرخ کرده، قلیه ماهی

بهترین مدل پاک کردن قطعه شده، استیک شده

ماهی تن

توضیحات:

نام انگلیسی هوور Longtail tuna

نام محلی ماهی هوور هوور، تن

خانواده تن ماهیان

رنگ رنگ بدن در پشت آبی تیره تا سیاه

ظاهر بدنی گرد و دوکی شکل دارد

میزان تیغ کم

رنگ گوشت صورتی و قرمز

محل سکونت در خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، دریای شرق و جنوب چین، دریای زرد، دریای اندونزی، دریای مدیترانه، اقیانوس آرام

بهترین روش پخت سرخ کرده، قلیه ماهی، کوکو ماهی

بهترین مدل پاک کردن فیله شده، قطعه قطعه شده

تغذیه ماهی هوور انواع ماهی، سرپایان و سخت پوستان مخصوصا لارو دهان پایان و میگوها

روش های صید ماهی هوور به وسیله تور گوشگیر، رشته قلاب های طویل، قلاب خزنده و تور گردان پیاله ای

ماهی حلوا سفید

توضیحات:

نام انگلیسی حلوا سفید White pomfretSilver Pomfret

نام محلی ماهی حلواسفید زبیدی

خانواده حلوا ماهیان

رنگ رنگ بدن در طرفین نقره ای و پشت آبی خاکستری

ظاهر تقریبا لوزی شکل، پوزه در بالای دهان جلو آمده، دهان کوچک و تقریبا انتهایی

میزان تیغ کم

رنگ گوشت سفید

محل سکونت خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، دریای عرب، اقیانوس اطلس، خلیج بنگال، دریای مدیترانه،

بهترین روش پخت سرخ کرده

بهترین مدل پاک کردن پاک شده

تغذیه ماهی حلوا سفید زئوپلانکتون‌ها

روش های صید ماهی حلوا سفید تور گوشگیر، روش ترال

ماهی حلوا سیاه

توضیحات:

نام انگلیسی حلوا سیاه Black Pomfret

نام محلی ماهی حلوا سیاه حلوایا

خانواده گیش ماهیان

رنگ رنگ ماهی در قسمت بالا خاکستری و در پایین سفید ونقره ای

ظاهر بدنی دوکی شکل با مقطع عرضی بیضوی

میزان کم

رنگ گوشت سفید

محل سکونت در خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، دریای عرب، خلیج بنگال، دریای شرق و جنوب چین

بهترین روش پخت سرخ کرده، قلیه ماهی وشکم پر

بهترین مدل پاک کردن فیله شده

تغذیه ماهی حلوا سیاه از زئوپلانکتونها، سخت پوستان و ماهیان کوچک

روش های صید ماهی حلوا سیاه تور گوشگیر ترال و تورهای گردان

ماهی سرخو

توضیحات:

نام انگلیسی سرخو Snapper

نام محلی ماهی سرخو حمرو یا سرخومحلی

خانواده هامور ماهیان

رنگ قرمز متمایل به صورتی

ظاهر بدنی مرتفع تا بیضی شکل و در مقطع کشیده داشته و باله‌‌ی دمی آن نیز دو شاخه شده است.

میزان تیغ متوسط

رنگ گوشت سفید و صورتی

محل سکونت آب های غربی اقیانوس آرام، شرق آفریقا، آب های شمالی جزایر ریوکیو و استرالیا

بهترین روش پخت سرخ کرده، قلیه ماهی وشکم پر

بهترین مدل پاک کردن فیله شده

تغذیه ماهی سرخو ماهی های کوچکتر و بی مهرگان از جمله میگو ها، خرچنگ ها

روش های صید ماهی سرخو گرگور، قلاب صید

ماهی سکن

توضیحات:

نام انگلیسی ماهی سوکلا Rachycentron canadum

نام محلی ماهی سوکلا سکن، سه کله، کوبیا

خانواده سوکلا ماهیان

رنگ سیاه

ظاهر بدنی کشیده و تا حدی استوانه ای، سرپهن و فشرده

.میزان تیغ کم

رنگ گوشت سفید

محل سکونت خلیج فارس, دریای عمان، قسمت غربی اقیانوس اطلس،

بهترین روش پخت سرخ کرده، هواری ماهی

بهترین مدل پاک کردن فیله شده، قطعه شده

تغذیه ماهی سوکلا سخت پوستان، ماهیان

روش های صید ماهی سوکلا قلاب های دستی، ترال کف، تورگوشگیر ثابت،تورگوشگیر

ماهی سنگ سر

توضیحات:

نام انگلیسی سنگسر Javelingrunter

نام محلی ماهی سنگسر سنگسر، کورکور

خانواده سنگسر ماهیان

رنگ خاکستری با جلای نقره ای

ظاهر بدن ماهی سنگسر دوکی شکل تقریباً کشیده با سر محدب، وسفت

.میزان تیغ متوسط

رنگ گوشت سفید

محل سکونت خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، دریای عرب، اقیانوس اطلس، خلیج عدن ، سواحل استرالیا، دریای زرد، دریای اندونزی، اقیانوس آرام

بهترین روش پخت قلیه ماهی، شکم پر

بهترین مدل پاک کردن فیله شده

تغذیه ماهی سنگسر بیشتر از سخت پوستان و ماهی ها مانند خرچنگ،میگو

روش های صید ماهی سنگسر ترال کف، رشته قلاب کف، تورگوشگیر، گرگور

ماهی شهری

توضیحات:

نام انگلیسی ماهی شهری Longnose Emperor

نام محلی ماهی شهری شهری، شعری، گدیر(گویش قشمی)

خانواده شهری ماهیان

رنگ سفید مایل به زرد و دارای پولک

ظاهر بدنی بیضی شکل یا 4 گوش، کمی در مقطع فشرده است.

.میزان تیغ کم

رنگ گوشت سفید

محل سکونت در اب های خلیج فارس و عمان تا عمق 50 متری

بهترین روش پخت کبابی، قلیه ماهی، شکم پر

بهترین مدل پاک کردن فیله شده، مخصوص شکم پر

تغذیه ماهی شهری بی مهرگان کفزی

روش های صید ماهی شهری تورگوشگیر،قلاب، گرگور

ماهی شوریده

توضیحات:

نام انگلیسی شوریده Tigertooth croaker

نام محلی ماهی شوریده موش دندون، ببر دندان

خانواده شوریده ماهیان

رنگ نقره ای روشن

ظاهر ماهی دوکی شکل ظریف و کشیده ای است با فلس ریز نقره ای

میزان تیغ کم

رنگ گوشت سفید

محل سکونت در خلیج فارس و دریای عمان، دریای شرق و جنوب چین

بهترین روش پخت سرخ کرده، قلیه ماهی وشکم پر

بهترین مدل پاک کردن فیله شده، مخصوص شکم پر (پاک شده)

تغذیه ماهی شوریده ماهی ها ، میگوها و سایر بی مهرگان

روش های صید ماهی شوریده تور گوشگیر و ترال کف

ماهی شیر

توضیحات:

درباره ماهی شیر
نام انگلیسی ماهی شیر king -mackerel

نام محلی ماهی شیر کناد

خانواده تن ماهیان

رنگ نقره ای و روی کمر ان تقریبا ابی

ظاهر بدنی دوکی شکل با مقطع عرضی بیضوی

میزان تیغ کم (فقط یک تیغ میانی وسط)

رنگ گوشت صورتی

محل سکونت در ناحیه اقیانوس هند و غرب اقیانوس ارام در ابهای سطحی و نسبتا کم عمق

بهترین روش پخت سرخ کرده و قلیه ماهی

بهترین مدل پاک کردن استیک شده

تغذیه ماهی شیر ماهی های ریز مانند ساردبن

روش های صید ماهی شیر قلاب، گرگور

ماهی صبیتی

توضیحات:

نام انگلیسی ماهی صبیتی Sobaity seabream

نام محلی ماهی صبیتی صبیتی، سبیتی، جهرو

خانواده شانک ماهیان

رنگ نقره ای

ظاهر در قسمت عقبی تا حدودی فشرده، دهن کوچک، دارای نوک تیز ومیانی

.میزان تیغ کم

رنگ گوشت سفید

محل سکونت پراکنش جغرافیایی آنها در اقیانوس اطلس، هند و آرام

بهترین روش پخت پاک شده( فقط شکم ان خالی شود)

بهترین مدل پاک کردن کبابی، سرخ کرده

تغذیه ماهی صبیتی سخت پوستان و بی مهرگان

روش های صید ماهی صبیتی ترال های کف، ریسه های قلاب دار

ماهی هامور

توضیحات:

نام انگلیسی هامور orange- spotted grouper

نام محلی ماهی هامور حمور، هامور

خانواده هامور ماهیان

رنگ رنگ بدن زرد نخودی با 5 نوار تیره عمودی کم و بیش مشخص

ظاهر بدن مستطیلی شکل و کشیده و با سر قوی و بزرگ

میزان تیغ کم

رنگ گوشت سفید

محل سکونت اقیانوس هند شمالی و نواحی گرمسیری اقیانوس آرام غربی و از ایران در غرب و استرالیا در شرق

بهترین روش پخت سرخ کرده، قلیه ماهی وشکم پر

بهترین مدل پاک کردن فیله شده

روش های صید ماهی هامور ترال کف، گرگور و قلاب دستی

Scroll To Top
Close
Close
فروشگاه
فیلترها
0 علاقه مندی ها
0 سبد خرید
Close

سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است.

ادامه خرید